VHD1 en VHD2 vaccin

VHD1 en VHD2

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd, veroorzaakt door een nieuwe variant, namelijk het RHD2-virus. Snel daarna volgde de bevestiging dat deze nieuwe variant, die in 2010 voor het eerst opdook in Frankrijk en zich daarna langzaam verspreid heeft over Europa, inderdaad de veroorzaker was van de sterfte.

Symptomen

Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen gezien worden voorafgaand aan de sterfte.

Besmetting

Het virus is zeer besmettelijk. Het verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, voedsel of water (en bij tamme konijnen ook nog via kleding, handen en hokken). Overdracht van het virus kan ook plaatsvinden via contact met insecten, zoals vliegen.

Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden, maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Ook in de uitwerpselen van roofdieren die een besmet konijn of een besmette haas hebben gegeten, kan levensvatbaar virus aanwezig zijn.

Preventie

Buiten de standaard VHD1 en myxomatose enting is er nu ook een VHD2 vaccin beschikbaar. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

       Leeftijd konijn
               Type vaccin           herhaling vaccin
    30 dagen – 10 weken                              RHD2                  Na 6 weken
     Ouder dan 10 weken                             RHD2                Na 6 maanden
Ouder dan 5 weken Myxomatose + RHD1

Na 1 jaar